MOLITVE

Temeljne kršćanske molive

HVALJEN ISUS!

VAZDA BUDI! (NAVIJEKE!)

HVALJEN ISUS I MARIJA!

1.   ZNAK SVETOG KRIŽA  

2.   OČE NAŠ

3.   ZDRAVO, MARIJO

4.   SLAVA OCU

5.   APOSTOLSKO VJEROVANJE

6.   TEMELJNE ISTINE KATOLIČKE VJERE

7.   DESET ZAPOVIJEDI BOŽJIH

8.   DVIJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI 

9.   PET ZAPOVIJEDI CRKVENIH 

10. OSNOVNE KRŠĆANSKE DUŽNOSTI 

11. DVIJE ZAPOVIJEDI NARAVI  

12. SEDAM SVETIH SAKRAMENATA 

13. SEDAM DAROVA DUHOVA SVETOGA  

14. ČETIRI STVARI POTREBNE DA SE SPASIMO  

15. TRI NEPRIJATELJA NAŠE DUŠE  

16. POSLJEDNJE STVARI ČOVJEKA  

17. OSAM BLAŽENSTAVA 

18. SEDAM DUHOVNIH DJELA MILOSRĐA 

19. SEDAM TJELESNIH DJELA MILOSRĐA  

20. NAJIZVRSNIJA DJELA MILOSRĐA 

21. TRI STVARI POTREBNE DA SE DOBRO PRIČESTIMO  

22. PET STVARI POTREBNIH DA SE DOBRO ISPOVIJEDIMO

23. ČETIRI STVARI KOJIMA MOŽEMO POMAGATI DUŠAMA U ČISTILIŠTU

24. TRI EVANĐEOSKA SAVJETA

25. SEDAM GLAVNIH GRIJEHA 

26. ŠEST GRIJEHA PROTIV DUHA SVETOGA 

27. DEVET TUĐIH GRIJEHA 

28. ČIN VJERE

29. ČIN UFANJA 

30. ČIN LJUBAVI

31. ANĐEOSKI POZDRAV

32. MOLITVA KRALJICE NEBA

33. ZDRAVO KRALJICE!

34. VELIČA – HVALOSPJEV MARIJIN (LK 1,46-55)

35. SAVRŠENO POKAJANJE 

36. ANĐELU ČUVARU 

1. ZNAK SVETOG KRIŽA

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA.

AMEN.

2. OČE NAŠ

OČE NAŠ, KOJI JESI NA NEBESIMA,

SVETI SE IME TVOJE.

DOĐI KRALJEVSTVO TVOJE.

BUDI VOLJA TVOJA KAKO NA NEBU TAKO I NA ZEMLJI.

KRUH NAŠ SVAGDANJI DAJ NAM DANAS,

I OTPUSTI NAM DUGE NAŠE KAKO I MI

OTPUŠTAMO DUŽNICIMA NAŠIM.

I NE UVEDI NAS U NAPAST,

NEGO IZBAVI NAS OD ZLA.

AMEN.

3. ZDRAVO, MARIJO

ZDRAVO, MARIJO, MILOSTI PUNA,

GOSPODIN S TOBOM,

BLAGOSLOVLJENA TI MEDU ŽENAMA

I BLAGOSLOVLJEN PLOD UTROBE TVOJE, ISUS.

SVETA MARIJO, MAJKO BOŽJA,

MOLI ZA NAS GREŠNIKE

SADA I NA ČAS SMRTI NAŠE.

AMEN.

4. SLAVA OCU

SLAVA OCU I SINU I DUHU SVETOMU.

KAKO BIJAŠE NA POČETKU,

TAKO I SADA I VAZDA I U VIJEKE VJEKOVA.

AMEN.

5. APOSTOLSKO VJEROVANJE

VJERUJEM U BOGA, OCA SVEMOGUĆEGA,

STVORITELJA NEBA I ZEMLJE.

I U ISUSA KRISTA, SINA NJEGOVA JEDINOGA,

GOSPODINA NAŠEGA,

KOJI JE ZAČET PO DUHU SVETOM,

ROĐEN OD MARIJE DJEVICE,

MUČEN POD PONCIJEM PILATOM,

RASPET, UMRO I POKOPAN,

SAŠAO NAD PAKAO,

TREĆI DAN USKRSNUO OD MRTVIH;

UZAŠAO NA NEBESA,

SJEDI O DESNU BOGA OCA SVEMOGUĆEGA,

ODONUD ĆE DOĆI SUDITI ŽIVE I MRTVE.

VJERUJEM U DUHA SVETOGA,

SVETU CRKVU KATOLIČKU,

OPĆINSTVO SVETIH,

OPROŠTENJE GRIJEHA,

USKRSNUĆE TIJELA

I ŽIVOT VJEČNI.

AMEN.

6. TEMELJNE ISTINE KATOLIČKE VJERE

SAMO JE JEDAN BOG, A TRI SU BOŽANSKE OSOBE: OTAC I SIN I DUH SVETI.

BOG JE SVE STVORIO, SVE UZDRŽAVA I UPRAVLJA.

DUŠA JE ČOVJEČJA BESMRTNA.

SIN JE BOŽJI POSTAO ČOVJEKOM I OTKUPIO NAS SVOJOM SMRĆU NA KRIŽU.

MILOST JE BOŽJA POTREBNA ZA SPASENJE.

BOG ĆE DOBRO NAGRADITI VJEČNOM NAGRADOM, A ZLO KAZNITI VJEČNOM KAZNOM.

7. DESET ZAPOVIJEDI BOŽJIH

1.     JA SAM GOSPODIN BOG TVOJ; NEMAJ DRUGIH BOGOVA UZ MENE. 

2.     NE IZUSTI IMENA GOSPODINA BOGA SVOGA UZALUD. 

3.     SPOMENI SE DA SVETKUJEŠ DAN GOSPODNJI. 

4.     POŠTUJ OCA I MAJKU, DA DUGO ŽIVIŠ I DOBRO TI BUDE NA ZEMLJI. 

5.     NE UBIJ. 

6.     NE SAGRIJEŠI BLUDNO. 

7.     NE UKRADI. 

8.     NE RECI LAŽNA SVJEDOČANSTVA. 

9.     NE POŽELI TUĐEGA ŽENIDBENOGA DRUGA. 

10.  NE POŽELI NIKAKVE TUĐE STVARI.

8. DVIJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI

1. LJUBI GOSPODINA BOGA SVOGA SVIM SRCEM SVOJIM, SVOM DUŠOM SVOJOM (MT 22, 37). 

2. LJUBI BLIŽNJEGA SVOGA KAO SAM SEBE (LK 10, 27).

9. PET ZAPOVIJEDI CRKVENIH

1. SVETKUJ ZAPOVIJEDANE BLAGDANE I SLUŠAJ POBOŽNO SVETU MISU U NEDJELJU I ZAPOVIJEDANE BLAGDANE. 

2. POSTI ZAPOVIJEDANE POSTE I U ODREĐENE DANE NE MRSI. 

3. SVAKE SE GODINE NAJMANJE JEDANPUT ISPOVIJEDI I O USKRSU PRIČESTI 

4. DRŽI SE ŽENIDBENIH ZAKONA SVETE CRKVE. 

5. DOPRINOSI ZA CRKVENE POTREBE.

10. OSNOVNE KRŠĆANSKE DUŽNOSTI

1. KLONI SE GRIJEHA.

2. DRŽI BOŽJE ZAPOVIJEDI I ŽIVI KREPOSNO.

11. DVIJE ZAPOVIJEDI NARAVI

1. NE ČINI BLIŽNJEMU ŠTO NE BI ŽELIO DA ON TEBI UČINI! 

2. ČINI BLIŽNJEMU ŠTO BI ŽELIO DA ON TEBI UČINI!

12. SEDAM SVETIH SAKRAMENATA

1. KRŠTENJE, 

2. POTVRDA, 

3. SVETA PRIČEST, 

4. ISPOVIJED, 

5. BOLESNIČKO POMAZANJE, 

6. SVEĆENIČKI RED, 

7. ŽENIDBA.

13. SEDAM DAROVA DUHOVA SVETOGA

1. MUDROST, 

2. RAZUM, 

3. SAVJET, 

4. JAKOST, 

5. ZNANJE, 

6. POBOŽNOST , 

7. STRAH BOŽJI.

14. ČETIRI STVARI POTREBNE DA SE SPASIMO

1. VJERA

2. UFANJE

3. LJUBAV

4. DOBRA DJELA

15. TRI NEPRIJATELJA NAŠE DUŠE

1. SVIJET

2. ĐAVAO

3. NEUREDNE SKLONOSTI DUŠE I TIJELA

16. POSLJEDNJE STVARI ČOVJEKA

SMRT, SUD, NEBESKO BLAŽENSTVO ZA DOBRE, A PAKAO ZA ZLE.

17. OSAM BLAŽENSTAVA

1. BLAŽENI SIROMAŠNI U DUHU, JER JE NJIHOVO KRALJEVSTVO NEBESKO.

2. BLAŽENI ŽALOSNI, JER ĆE SE UTJEŠITI.

3. BLAŽENI KROTKI, JER ĆE BAŠTINITI ZEMLJU.

4. BLAŽENI KOJI GLADUJU I ŽEĐAJU PRAVDE, JER ĆE SE NASITITI (PRAVDE).

5. BLAŽENI MILOSRDNI, JER ĆE MILOSRĐE POSTIĆI.

6. BLAŽENI KOJI SU ČISTA SRCA, JER ĆE GLEDATI BOGA.

7. BLAŽENI MIROLJUBIVI, JER ĆE SE ZVATI SINOVI BOŽJI.

8. BLAŽENI KOJI SU PROGNANI RADI PRAVEDNOSTI, JER JE NJIHOVO KRALJEVSTVO NEBESKO (MT 5, 3-10).

18. SEDAM DUHOVNIH DJELA MILOSRĐA

1. DVOUMNA SAVJETOVATI 

2. NEUKA POUČITI 

3. GREŠNIKA POKARATI 

4. ŽALOSNA I NEVOLJNA UTJEŠITI 

5. UVREDU OPROSTITI 

6. NEPRAVDU STRPLJIVO PODNOSITI 

7. ZA ŽIVE I MRTVE BOGA MOLITI

19. SEDAM TJELESNIH DJELA MILOSRĐA

1. GLADNA NAHRANITI 

2. ŽEDNA NAPOJITI 

3. SIROMAHA ODJENUTI 

4. PUTNIKA PRIMITI 

5. BOLESNA I UTAMNIČENIKA POHODITI 

6. PROGNANIKA I IZBJEGLICU POMAGATI 

7. MRTVA POKOPATI.

20. NAJIZVRSNIJA DJELA MILOSRĐA

1. MOLITVA

2. POST

3. MILOSTINJA

21. TRI STVARI POTREBNE DA SE DOBRO PRIČESTIMO

1. BITI U MILOSTI BOŽJOJ, TO JEST BEZ SMRTNOGA GRIJEHA. 

2. NE JESTI I NE PITI NIŠTA, OSIM VODE, JEDAN SAT PRIJE SV. PRIČESTI. 

3. PROMIŠLJATI KOGA U PRIČESTI PRIMAMO.

22. PET STVARI POTREBNIH DA SE DOBRO ISPOVIJEDIMO

1. PROMISLITI GRIJEHE. 

2. POKAJATI SE ZA GRIJEHE. 

3. ODLUČITI TEMELJITO DA SE NEĆEMO VIŠE NA GRIJEHE VRATITI. 

4. ISPOVJEDITI PRAVO I SKRUŠENO SVE SVOJE GRIJEHE. 

5. IZVRŠITI NAREĐENU POKORU.

23. ČETIRI STVARI KOJIMA MOŽEMO POMAGATI DUŠAMA U ČISTILIŠTU

1. MOLITVE

2. DOBRA DJELA

3. OPROSTI

4. ŽRTVA SVETE MISE

24. TRI EVANĐEOSKA SAVJETA

1. SVOJEVOLJNO SIROMAŠTVO 

2. VJEKOVITA ČISTOĆA 

3. POTPUNI POSLUH STARJEŠINI U SVAKOJ STVARI KOJA NIJE GRIJEH.

25. SEDAM GLAVNIH GRIJEHA

1. OHOLOST, 

2. ŠKRTOST, 

3. BLUDNOST, 

4. ZAVIST, 

5. NEUMJERENOST U JELU I PIĆU, 

6. SRDITOST, 

7. LIJENOST.

26. ŠEST GRIJEHA PROTIV DUHA SVETOGA

1. NE UFATI SE U SPASENJE. 

2. ZLO SE UFATI U SPASENJE BEZ DOBRIH DJELA. 

3. SUPROTIVITI SE ISTINI POZNATOJ. 

4. ZAVIDJETI DUHOVNIM DOBRIMA SVOGA BLIŽNJEGA. 

5. OTVRDNUTI U GRIJEHU. 

6. NE POKAJATI SE NI NA SMRTI.

27. DEVET TUĐIH GRIJEHA

1. SAVJETOVATI NA GRIJEH. 

2. ZAPOVIJEDATI DA SE GRIJEŠI. 

3. PRISTATI NA TUĐI GRIJEH. 

4. NAVESTI DRUGOGA NA GRIJEH. 

5. HVALITI TUĐE GRIJEHE. 

6. TAJITI TUĐE GRIJEHE KAD SMO IH DUŽNI OČITOVATI. 

7. NE POKARATI TUĐE GRIJEHE. 

8. POMAGATI DRUGOGA U GRIJESIMA. 

9. BRANITI TUĐE GRIJEHE.

28. ČIN VJERE

VJERUJEM ČVRSTO SVE

ŠTO JE ISUS KRIST UČIO

I ŠTO SVETA KATOLIČKA CRKVA PREDLAŽE VJEROVATI,

JER SI TO OBJAVIO TI, BOŽE, KOJI SI NEPOGRJEŠIVO ISTINIT.

O BOŽE, UMNOŽI MOJU VJERU?

29. ČIN UFANJA

UFAM SE U TE, BOŽE MOJ,

DA ĆEŠ MI PO ZASLUGAMA

ISUSOVE MUKE I SMRTI

I PO MOJIM DOBRIM DJELIMA,

UČINJENIM TVOJOM POMOĆU,

OPROSTITI GRIJEHE I

DATI NEBESKU SLAVU.

A TO SE UFAM ZATO

JER SI TO OBEĆAO TI, BOŽE MOJ,

KOJI SI U SVOJEM OBEĆANJU STALAN I VJERAN.

O BOŽE, UČVRSTI MOJE UFANJE!

30. ČIN LJUBAVI

LJUBIM TE, BOŽE MOJ,

SVIM SVOJIM SRCEM I DUŠOM

VIŠE NEGO SVE DRUGO NA SVIJETU

JER SI DOSTOJAN SVAKE LJUBAVI;

I RADI TEBE LJUBIM SVOGA BLIŽNJEGA KAO SAMA SEBE.

O BOŽE, UŽEZI OGNJEM SVOJE LJUBAVI MOJE SRCE!

31. ANĐEOSKI POZDRAV

MOLI SE NA GLAS ZVONA UJUTRO (ZA UMIRUĆE),

NA PODNE (ZA OBRAĆENJE GRJEŠNIKA),

UVEČER (ZA POKOJNIKA).

ANĐEO GOSPODNJI NAVIJESTIO MARIJI.

I ONA JE ZAČELA PO DUHU SVETOM.

ZDRAVO, MARIJO …

EVO SLUŽBENICE GOSPODNJE.

NEKA MI BUDE PO RIJEČI TVOJOJ.

ZDRAVO, MARIJO … .

I RIJEČ JE TIJELOM POSTALA.

I PREBIVALA MEDU NAMA.

ZDRAVO, MARIJO …

R. MOLI ZA NAS, SVETA BOGORODICE.

O. DA DOSTOJNI POSTANEMO OBEĆANJA KRISTOVIH.

POMOLIMO SE.

MILOST SVOJU, MOLIMO TE, GOSPODINE, ULIJ U DUŠE NAŠE

DA MI, KOJI SMO PO ANĐELOVU NAVJEŠTENJU

SPOZNALI UTJELOVLJENJE KRISTA, SINA TVOGA,

PO MUCI NJEGOVOJ I KRIŽU

K SLAVI USKRSNUĆA PRIVEDENI BUDEMO,

PO ISTOM KRISTU GOSPODINU NAŠEMU AMEN.

32. MOLITVA KRALJICE NEBA

MOLI SE OD VELIKE SUBOTE NAVEČER DO PRESV. TROJSTVA

KRALJICE NEBA, RADUJ SE, ALELUJA.

JER KOGA SI BILA DOSTOJNA NOSITI, ALELUJA.

USKRSNU KAKO JE REKAO, ALELUJA.

MOLI ZA NAS BOGA, ALELUJA.

R. VESELI SE I RADUJ, DJEVICE MARIJO, ALELUJA.

O. JER JE USKRSNUO GOSPODIN UISTINU, ALELUJA.

POMOLIMO SE. BOŽE, TI SI SE UDOSTOJAO RAZVESELITI SVIJET USKRSNUĆEM SVOGASINA,

GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA:

MOLIMO TE,

DAJ DA POSTIGNEMO RADOSTI VJEČNOGA ŽIVOTA.

PO KRISTU GOSPODINU NAŠEMU.

AMEN.

33. ZDRAVO KRALJICE!

ZDRAVO KRALJICE, MAJKO MILOSRĐA,

ŽIVOTE, SLASTI, UFANJE NAŠE, ZDRAVO!

K TEBI VAPIJEMO PROGNANI SINOVI EVINI.

K TEBI UZDIŠEMO TUGUJUĆI I PLAČUĆI

U OVOJ SUZNOJ DOLINI.

SVRNI, DAKLE, ZAGOVORNICE NAŠA

ONE SVOJE MILOSTIVE OČI NA NAS

TE NAM POSLIJE OVOGA PROGONA POKAŽI ISUSA,

BLAGOSLOVLJENI PLOD UTROBE SVOJE.

O BLAGA, O MILA, O SLATKA DJEVICE MARIJO!

– MOLI ZA NAS, SVETA BOGORODICE.

– DA DOSTOJNI POSTANEMO OBEĆANJA KRISTOVIH.

POMOLIMO SE. SVEMOGUĆI VJEČNI BOŽE, KOJI SI SUDJELOVANJEM DUHA SVETOGA PRIPRAVIO TIJELO I DUŠU SLAVNE DJEVICE, MAJKE MARIJE DA BUDE DOSTOJNO PREBIVALIŠTE SINU TVOME: DAJ DA NAS ONA KOJE SE S RADOŠĆU SPOMINJEMO MILOSTIVIM ZAGOVOROM IZBAVI IZ SADAŠNJIH ZALA I VJEČNE SMRTI. PO ISTOM KRISTU GOSPODINU NAŠEM.

AMEN.

34. VELIČA – HVALOSPJEV MARIJIN (LK 1,46-55)

VELIČA DUŠA MOJA GOSPODINA,

KLIKĆE DUH MOJ U BOGU, MOME SPASITELJU

ŠTO POGLEDA NA NEZNATNOST SLUŽBENICE SVOJE:

ODSAD ĆE ME, EVO, SVI NARAŠTAJI ZVATI BLAŽENOM.

JER VELIKA MI DJELA UČINI SVESILNI,

SVETO JE IME NJEGOVO!

OD KOLJENA DO KOLJENA DOBROTA JE NJEGOVA

NAD ONIMA ŠTO SE NJEGA BOJE.

ISKAZA SNAGU MIŠICE SVOJE,

RASPRŠI OHOLICE UMIŠLJENE.

SILNE ZBACI S PRIJESTOLJA,

A UZVISI NEZNATNE.

GLADNE NAPUNI DOBRIMA, 

A BOGATE OTPUSTI PRAZNE.

PRIHVATI IZRAELA, SLUGU SVOGA,

KAKO OBEĆA OCIMA NAŠIM:

SPOMENUTI SE DOBROTE TVOJE

PREMA ABRAHAMU I POTOMSTVU NJEGOVU DOVIJEKA.

SLAVA OCU…

35. SAVRŠENO POKAJANJE

MOJ BOŽE, KAJEM SE

I ŽALIM OD SVEGA SRCA

ŠTO GRIJESIMA UVRIJEDIH TVOJU NEIZMJERNU DOBROTU.

TVRDO ODLUČUJEM

DA TE UZ POMOĆ MILOSTI NEĆU VIŠE VRIJEĐATI,

DA ĆU ZA SVOJE GRIJEHE ČINITI DOSTOJNU POKORU

I ČUVATI SE GRJEŠNE PRIGODE. AMEN.

36. ANĐELU ČUVARU 

ANĐELE ČUVARU MILI 

SVOJOM SNAGOM ME ZAKRILI, 

PREMA BOŽJEM OBEĆANJU 

ČUVAJ MENE NOĆU DANJU. 

OSOBITO PAK ME BRANI 

DA MI DUŠU GRIJEH NE RANI. 

A KAD S OVOG SVIJETA POĐEM 

SRETNO DA U NEBO DOĐEM. 

DA SE ONDJE S TOBOM MOGU 

VIJEKOM KLANJAT DRAGOM BOGU.