NEDJELJA

07:30h – jutarnja misa –> u Crkvi prema propisanim mjerama

09:30h – dječja misa

11:00h – župna misa

12:30h – misa za mlade

16:30h – večernja misa

RADNI DAN

07:30h – jutarnja misa (osim ponedjeljkom) –> u Crkvi prema propisanim mjerama

18:30h – večernja misa