CVJETNICA

Hosana Davidovu sinu:
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.
Izraelov Kralju: Hosana u visini!

(Mt 21, 9)