ŽUPNIK – Vjekoslav Meštrić

Vjekoslav Meštrić, rođen je 13. srpnja 1969. u Presečnom, općina Novi Marof, od oca Martina i majke Zorice rođene Šestak. Osnovnu školu pohađao je u Presečnom i Novom Marofu. Osjetivši Božji poziv krenuo je u rujnu 1984. u Dječačko sjemenište u Zagreb i upisao se u Interdijecezansku srednju školu za spremanje svećenika (danas Međubiskupijsko sjemenište) te maturirao 1988. godine. Nakon završene vojne obveze upisao je 1989. studij teologije te je 1994. diplomirao, a za svećenika ga je zaredio, 25. lipnja 1995. u Zagrebačkoj katedrali, zagrebački nadbiskup Franjo kard. Kuharić. Mladu misu je slavio 30. srpnja u Presečnom — kao prvi svećenik novoosnovane župe Oštrice.

U jesen iste godine imenovan je kapelanom u župi Sveta Obitelj – Zagreb gdje djeluje do 1999. godine. Od 1999. do 2001. godine nalazi se u Washingtonu na studiju. Po povratku iz Amerike postaje nadbiskupski tajnik do 2005. godine. Nakon službe nadbiskupskog tajnika postaje župnikom župe Svete Obitelji gdje djeluje od 2005. do 2010. godine.

Službu župnika u župi Uznesenja BDM Stenjevec preuzeo je 29. kolovoza 2010. godine.

ŽUPNI VIKAR – Ivan Vujević

Rođen sam 15. travnja 1992. godine u Zagrebu od oca Antuna i majke Sande. Rodna župa mi je župa sv. Luke evanđelista Zagreb-Travno. Kršten sam u župi sv. Ivana apostola i evanđelista u Zagrebu-Utrina, a krizman 2007. godine u rodnoj župi.

Osnovnu školu upisao sam 1999., a završio 2007. godine. Završivši osnovnu školu upisao sam srednju školu X. gimnaziju „Ivan Supek“ koju sam završio 2011. godine. Poslije završene srednje škole pohađao sam Prirodoslovni matematički fakultet.

Kao bogoslov 2016. godine upisujem filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu gdje sam diplomirao 20. rujna 2021.

Za đakona sam zaređen 9. listopada 2021. godine. Đakonski pastoralni praktikum vršio sam u župi sv. Ivan Nepomuk, Stupnik – Lučko od 17. listopada 2021. godine do 26. veljače 2022. godine.

Od 27. veljače 2022. godine do 21. svibnja 2022. godine đakonski pastoralni praktikum vršio sam u župi sv. Marko Križevčanin, Selska. Dana 28. svibnja 2022. godine zaređen sam za prezbitera Zagrebačke nadbiskupije.