“Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.”

RADOVI ZA BOŽIĆ – ADVENTSKI VIJENCI i ANĐELI (2011.)