BLAŽENI  IVAN  MERZ

 

 

(1896. – 1928.)

 ZAJEDNO S TRIDESET MLADIĆA ČLANOVA 

ORLOVSKE KATOLIČKE ORGANIZACIJE

PO CIJENU MUČENIČKE SMRTI

OBRANIO JE OVU ŽUPNU CRKVU

u Stenjevcu 21. studenog 1926. g.

OD OBEŠĆAŠĆENJA I NASILJA.

Ovim činom ostavio nam je divan primjer

svoje herojske ljubavi prema svetoj Crkvi

za čiju je obranu bio spreman

proliti svoju krv i dati svoj život.