SAKRAMENTI

KRŠTENJE

KRŠTENJE DJETETA

Krštenje je prvi, osnovni, temeljni sakramenat Crkve. Krist ga je ponudio svima da imaju život vječni, a potom, zajedno s evanđeljem, povjerio svojoj Crkvi, kad je apostolima naredio: “Idite i učinite sve narode mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga”. Stoga je krštenje u prvom redu sakramenat one vjere kojom ljudi, prosvijetljeni milošću Duha Svetoga, odgovaraju Kristovoj blagovijesti.

Potrebni dokumenti: – izvod iz Matične knjige rođenih za dijete, – dokaz roditelja o vjenčanju u crkvi, – dokaz o podobnosti kuma/e (podižu u župi krštenja), – Ako roditelji stanuju u drugoj župi trebaju pismeno dopuštenje svoga župnika.

KUMOVI

Prema odredbi Crkve kumovi na krštenju i potvrdi moraju imati primljene sve sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, potvrda i pričest), ako žive u braku moraju biti crkveno vjenčani i trebaju istinski živjeti kršćanskim životom. Dokaze o ispunjavanju ovih pretpostavki donose iz svoje župe krštenja.

KRŠTENJE ODRASLIH

Odrasle osobe (od srednje škole nadalje) uključuju se u pripravu za krštenje odraslih koja započinje u mjesecu listopadu i završava o Uskrsu kada primaju sve sakramente inicijacije (krštenje, potvrda i pričest). Crkva ne dopušta primanje sakramenata inicijacije bez dostatne priprave! Kandidati koji ne žive u župi Uznesenje BDM,Stenjevec donose od svojega župnika potvrdu da mogu pohađati pripravu i primiti sakramente inicijacije u župi Uznesenje BDM, Stenjevec.

SVETA POTVRDA

Potvrda je jedan od sedam sakramenata katoličke Crkve. Ona usavršuje krsnu milost, sakrament koji daje Duha Svetoga da nas dublje ukorijeni u božansko posinstvo, da nas čvršće pritjelovi Kristu, da ukrijepi našu vezu s Crkvom te nas tješnje pridruži njezinom poslanju i pomogne da kršćansku vjeru svjedočimo riječju i djelima. Ona je sakrament kršćanske zrelosti. U latinskoj Crkvi ovaj se sakrament dijeli kada kršćanin dozrije do dobi razuma.

Redoviti djelitelj potvrde je biskup. Potvrda se u redovitom slučaju dijeli za vrijeme sv. mise. Biskup u obredu nad potvrđenike raširi ruke. Pritom moli za silazak Duha Svetoga na njih. Potom slijedi bitni obred sakramenta: U latinskom obredu potvrda se podjeljuje pomazanjem krizmanim uljem na čelo potvrđenika, koje se izvodi polaganjem ruke i riječima: “PRIMI PEČAT DARA DUHA SVETOGA”.

Svetu potvrdu, u našoj župi, redovito primaju vjeroučenici osmih razreda osnovnih škola koji stanuju na području naše župe. Od kandidata se traži da: – redovito pohađaju školski vjeronauk od prvog razreda osnovne škole – redovito pohađaju župski i školski vjeronauk u osmom razredu – ozbiljnost u ponašanju i svjedočenju svoje vjere – redovito pohađanje nedjeljne euharistije i primanje sakramenata – svladavanje određenog znanja o vjeri i Crkvi

Svaki od kandidata se kroz školsku godinu uključuje u različite aktivnosti pojedninih grupa mladih koje djeluju u župi. Nakon završene priprave i provjera, kandidati se mogu pripustiti primanju sakramenta Sv. Potvrde pri čemu ih prate njihovi kumovi.

Kumovi

Prema odredbi Crkve kumovi na krštenju i potvrdi moraju imati primljene sve sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, potvrda i pričest), ako žive u braku moraju biti crkveno vjenčani i trebaju istinski živjeti kršćanskim životom. Dokaze o ispunjavanju ovih pretpostavki donose iz svoje župe krštenja.

ŽENIDBA

POTREBNI DOKUMENTI ZA CRKVU:

1. KRSNI I SLOBODNI LIST (podići u župi krštenja)

2. POTVRDA O ZARUČNIČKOM TEČAJU

3. AKO ZARUČNIK I ZARUČNICA NE ŽIVE NA TERITORIJU NAŠE ŽUPE ONDA TREBAJU DOPUŠTENJE ILI OTPUSNICU OD SVOGA ŽUPNIKA.

POTREBNI DOKUMENTI ZA MATIČARA:

Matični ured SUSEDGRAD

Sigetje 2, Gajnice

tel.: 01/6585-891

Radno vrijeme od 8.30 do 15.00 sati

1. OSOBNA ISKAZNICA

2. DOMOVNICA (original ili kopija)

3. IZVOD IZ KNJIGE ROĐENIH (ne stariji od 3 mjeseca)

4. IME, PREZIME I ADRESA SVJEDOKA (kumova)

Za bilo kakve informacije, probleme javiti se u župnom uredu.

PRVA SVETA PRIČEST

Prva Sveta Pričest je jedan od sedam svetih sakramenata, te zajedno s krštenjem i potvrdom čini tzv. sakramente kršćanske inicijacije.

Prvu Svetu pričest po prvi puta primaju vjeroučenici trećih razreda osnovnih škola. Od njih se traži da redovito pohađaju školski vjeronauk od prvog razreda osnovne škole, te da u trećem razredu usvoje određena znanja. Nakon završene priprave, po prvi puta, pristupaju sakramentu pomirenja (ispovijedi), a nakon toga, svečano, u nedjeljnom euharistijskom slavlju, primaju svoju prvu sv. pričest. Vaš župnik, vjeroučitelji i cijela župna zajednica raduje se i iskreno vam čestita što će vaše dijete primiti sakrament Prve Svete Pričesti.

Tom prigodom bismo htjeli naglasiti vašu roditeljsku ulogu u pripremi za taj sveti sakrament. Vaša uloga u pripremi za prvu pričest i u općenito u vjerskoj pouci je neprocjenjiva.

Suvremeni svijet, usprkos svim svojim tehničkim dostignućima koja omogućuju brzu i udaljenu komunikaciju među ljudima ipak narušava mnoge društvene veze, a prva među njima jest OBITELJ. Danas sve više nastaju obitelji koje se svode na samu jezgru; roditelje i djecu, dok obitelji u kojima bi zajedno živjele tri generacije (bake i djedovi) ima sve manje. U suvremenom svijetu rasporedom poslova i aktivnosti ugroženo je zajedništvo djece i roditelja. Mnogi su rastrgani između poslovnih i obiteljskih obaveza. Osim toga, svjedoci smo kako se i brojnost djece u obiteljima smanjuje.

Pogrešno je mišljenje kako samo Crkva želi brojne obitelji odnosno da je idealna obitelj za Crkvu ona koja ima troje, četvero ili više djece. Naime, princip odgovornog roditeljstva znači da roditelji sami određuju broj djece i vrijeme kad će ih imati. To znači da se nitko, pa ni sama Crkva ne miješa u intimu obitelji i njezinog života već odgovornost prepušta roditeljima. Princip odgovornog roditeljstva u vjerničkim obiteljima predstavlja samo smjernice prema kojima se odgovorni roditelji ponašaju. To znači da se pri odluci o broju djece trebaju odogovorno ravnati prema svojoj savjesti, odgovornosti prema vlastitom narodu i prema Crkvi.

Obitelj je najčvršća poveznica koja postoji među ljudima. Osobe koje žive u takvoj zajednici uspostavljaju neraskidive veze.

Međutim, obitelj je i istovremeno i tako krhka i raspadljiva ukoliko se obiteljski život zanemaruje i ne njeguju se obiteljske veze. Zato Crkva roditeljima i pridaje najveću važnost u općenitom odgoju djece, posebno u vjerskom smislu.

Nitko ne može, pa ni svi svećenici, časne sestre ili vjeroučitelji ničim zamijeniti ili nadoknaditi ulogu roditelja u tako važnoj i odgovornoj zadaći koja je istovremena i teška i prelijepa.

Kroz vjerski i ostali odgoj djece obitelj ostvaruje svoje poslanje kao „kućne Crkve“. Roditelji su prvi najvjestitelji vjere svoje djece i to ne samo riječima nego prvenstveno svojim primjerom. Bračna i obiteljska duhovnost, razgovor o Bogu u krilju obitelji i zajednička molitva bitne su oznake i vrline jedne kršćanske obitelji koja tako svojim članovima omogućuje rast i sazrijevanje, ne samo u vjeri, nego u svakom pogledu. Obitelji koje nastoje pratiti slavlje kršćanskih blagdana kroz godinu i koje nastoje sačuvati nedjelju kao Dan Gospodnji postižu daleko više od pukog održavanja tradicija ili pobožnog uvježbavanja u kršćanstvo. Oni stvaraju uvjete u kojima njihovi članovi rastu ne samo u vjeri nego i u drugim humanističkim krepostima i na taj način te obitelji doista uključuju Boga u svoj svakidašnji život.

Dijete koje ide na vjeronauk u školi OBAVEZNO je pohađati i vjeronauk u župi ukoliko ŽELI PRIMITI SAKRAMENAT PRVE SVETE PRIČESTI.

SPROVOD

Ispraćaj pokojnika – sporovod najprije mora biti dogovoren u Pogrebnom poduzeću koje određuje datum i vrijeme sprovoda.

Obitelj pokojnika se nakon dobivanja tih informacija treba javiti u župni ured na čijem području su pokojnik ili pokojnica stanovali do trenutka smrti. Izuzetak su domovi za stare i nemoćne: bez obzira na vrijeme provedeno u domu, pokojnika pokapa župnik iz njegove župe prebivališta. Obitelj pokojnika neka se javi župniku te župe.

Podaci koje je potrebno prijaviti u župni ured radi upisa u Maticu umrlih:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa stanovanja

Ime supruga ili supruge, te roditelja

Uzrok smrti

Da li je primio bolesničko pomazanje?

Datum i vrijeme sprovoda

Za sprovodnu sv. Misu i sve ostale informacije obratiti se u župni ured.